Ürün Tanımı: EPDM membran; etilen, propilen ve çok düşük miktarda dien monomerin sentezlenmesi; karbon eklenmesi ve çeşitli yağların ve bağlayıcıların işlenmesi ile meydana gelen son derece esnek bir elastomerik polimer su yalıtım örtüsüdür.

Kullanım Alanları:
• Teraslar ve Çatılar
– Yeşil çatılar,
– Betonarme teras çatılar,
– Ters çatı sistemi,
– Balastlı sistem,
– Metal çatılar,
– Kubbeler,
– Tonoz tipi çatılar.
• Gölet Tipi Yapılar
– Sulama göletleri,
– Baraj göletleri,
– Sıvı atık havuzları,
– Çökertme havuzları,
– Dekoratif süs havuzları.
• Bina Temel ve Perdeler
• Giydirme Kompozit Panel Cepheler

Teknik Özellikleri:
• Yüksek ve düşük ortam sıcaklıkları, UV ışınlarına maruz kalma veya
tekrarlı mekanik gerilme nedeniyle hızlandırılmış oksidasyon
etkisinden dolayı EPDM kauçuktan üretilmelidir.
• Kendiliğinden UV dayanımına sahiptir.
• Yüksek kimyasal dayanımı vardır.
• -40°C ile + 120°C sıcaklıklara dayanıklıdır.
• Bitki köklerine dayanımı vardır.
• Yüksek elastikiyeti sayesinde dilatasyonlarda ek bir
önlem gerektirmez.
• Bakteri ve mantar oluşumu nedeniyle suya zararlı maddelerin
karışmasına karşı dayanıklıdır.
• Çevresel etkilerin sebep olduğu gerilmelere karşı dirençlidir.
• Sürekli olarak ıslanma ve kuruma çevrimlerine karşı dirençlidir.
• Sürekli olarak donma ve çözünme çevrimlerine karşı dirençlidir.
• Sıvı geçirimsizliği oldukça yüksektir.
• Gerilme ve çatlamalara karşı oldukça yüksek direnç göstermektedir.
• Kaynak ile birleştirilme işlemi neticesinde aynı kopma ve uzama
değerlerine sahiptir.

İlgili Ürünler: