Ürün Tanımı: Düşük ve yüksek yoğunluktaki polietilen hammaddenin ekstrüderler aracılığı ile çekilip homojen olarak şekillendirilmesi sonucu oluşan geosentetik su yalıtım örtüleridir. Ek yerleri füzyon kaynak yöntemi (sıcak hava çift dikiş) ile birleştirilir.

Kullanım Alanları:
• Katı atık depolama alanları,
• Yapay göletler,
• Tıbbi atık ve zehirli atık toplama alanları,
• Arıtma ve sulama havuzları,
• İletim kanalları,
• Atık su boruları,
• Balık ve deniz mahsulleri üretme havuzları,
• Biyogaz santralleri,
• Petrol tankları,
• Rezervuar alanları,
• Barajlar.

Teknik Özellikleri:
• Kimyasallara karşı yüksek dayanıma sahiptir.
• Sıvı geçirgenliği düşüktür.
• Uzun ömürlüdür.
• Delinme ve darbe mukavemeti yüksektir.
• Bitki kökü dayanımı vardır.
• UV katkısı ile güneş ışınlarına dayanımı sağlanabilir.
• Kolay uygulanır ve kolay tamir edilebilir.
• Yüksek uzama özelliğine sahiptir.

İlgili Ürünler: